ساختار مسابقۀ ببراس

مسابقۀ ببراس به صورت برخط (آنلاین) و معمولاً با به‌کارگیری کامپیوتر در مدارس و مراکز آموزشی با نظارت معلمان و مسئولان مدرسه برگزار می‌شود. دانش‌آموزان تمام پایه‌های تحصیلی (ابتدایی و متوسطه) می‌توانند در این مسابقه شرکت کنند. برگزاری مسابقۀ ببراس در شش گروه زیر پیشنهاد می‌شود:

  • گروه یک (Primary): گروه سنی ۸ تا ۱۰ سال (پایۀ سوم و چهارم)
  • گروه دو (Benjamins): گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال (پایۀ پنجم و ششم)
  • گروه سه (Cadets): گروه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال (پایۀ هفتم و هشتم)
  • گروه چهار (Juniors): گروه سنی ۱۴ تا ۱۶ سال (پایۀ نهم و دهم)
  • گروه پنج (Seniors): گروه سنی ۱۶ تا ۱۸ سال (پایۀ یازدهم و دوازدهم)

این گروه‌بندی ممکن است با توجه به سطح علمی و امکانات مدارس در کشورهای مختلف متفاوت باشد. به عبارت دیگر، کشورها می‌توانند تغییراتی را در آن اعمال کنند یا مسابقه را در گروه‌های محدودتری برگزار کنند.