مسابقۀ ببراس شامل مجموعه‌ای از مسئله‌های کوتاه و نیمه‌بلند چندگزینه‌ای یا تعاملی است که اصطلاحاً معماهای ببراس (Bebras Tasks) نامیده می‌شوند. این مسئله‌ها ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم بنیادی علوم کامپیوتر دارند، با این حال، می‌توان به آن‌ها بدون داشتن دانش قبلی دربارۀ انفورماتیک پاسخ داد.

در واقع، دانش‌آموزان برای حل معماهای ببراس باید دربارۀ (و البته در قالب) موضوعاتی مانند اطلاعات، ساختارهای گسسته، محاسبات و پردازش داده‌ها، تفکر و از مفاهیم الگوریتمی استفاده کنند. هر معمای ببراس معمولاً به جنبه‌‌ای از مفاهیم انفورماتیک اشاره دارد و در نتیجه، استعداد شرکت‌کنندگان را در آن جنبه از انفورماتیک محک می‌زند.

در طراحی مسئله‌‌های ببراس تلاش می‌‌شود به انتقال طیف وسیعی از مفاهیم انفورماتیک، الگوریتم توجه شود.

یک معمای ببراس شامل ویژگی‌های زیر است:

  • مفاهیم انفورماتیک را در خود جای داده است؛
  • به راحتی قابل فهم است؛
  • معمولاً در سه دقیقه حل می‌شود؛
  • کوتاه است، یعنی در یک صفحه قابل نمایش است؛
  • به وسیلۀ کامپیوتر و بدون نیاز به استفاده از نرم ­افزارهای دیگر و حتی کاغذ و قلم قابل حل است؛
  • وابسته به سیستم خاصی نیست؛
  • جذاب و سرگرم­ کننده است.