چالش ببراس شامل مجموعه‌ای از مسئله‌های کوتاه و نیمه‌بلند چندگزینه‌ای یا تعاملی است که به اصطلاح معماهای ببراس (Bebras Tasks) نامیده می‌شوند. این مسئله‌ها ارتباط تنگاتنگی با مفاهیم علوم رایانه دارند، با این حال، می‌توان آن‌ها را بدون داشتن دانش قبلی در علوم رایانه حل کرد.

در واقع، شرکت‌کنندگان  برای حل معماهای این چالش، باید دربارۀ (و البته در چارچوب) موضوعاتی مانند اطلاعات، ساختارهای گسسته، محاسبات و پردازش داده‌ها بیندیشند و از مفاهیم الگوریتمی استفاده کنند.
بنابراین، هر معمای ببراس به جنبه‌ای از مفاهیم علوم رایانه اشاره دارد.

در طراحی مسئله‌‌های ببراس تلاش می‌‌شود به انتقال طیف وسیعی از مفاهیم انفورماتیک توجه شود.

یک معمای ببراس شامل ویژگی‌های زیر است:

  • مفاهیم انفورماتیک را در خود جای داده است؛
  • به راحتی قابل فهم است؛
  • معمولاً در سه دقیقه حل می‌شود؛
  • کوتاه است، یعنی در یک صفحه قابل نمایش است؛
  • به وسیلۀ کامپیوتر و بدون نیاز به استفاده از نرم ­افزارهای دیگر و حتی کاغذ و قلم قابل حل است؛
  • وابسته به سیستم خاصی نیست؛
  • جذاب و سرگرم­ کننده است.