گروه پایۀ تحصیلی خود را انتخاب کنید:

نفرات برتر پایه‌های سوم و چهارم

۱. فرحان فتاحی-27 Points
۲. زهره معصومی-27 Points
۳. سینا دانشمند-27 Points
۴. محمدرضا معلم-27 Points
۵. کیاندخت حمیدی-27 Points

نفرات برتر پایه‌های پنجم و ششم

۱. محمدرضا راستگار-27 Points
۲. صبا قاسمی-27 Points
۳. مهدی علائی-27 Points
۴. سالاررضا گودرزی-27 Points
۵. محمدکیان دوستی مظفری-27 Points

نفرات برتر پایه‌های هفتم و هشتم

۱. آرمان جعفرپوریانی-27 Points
۲. زهرامحبی-27 Points
۳. آرمان جعفرپوریانی-27 Points
۴. حامد رحیم زاده-27 Points
۵. alexander ali-27 Points

نفرات برتر پایه‌های نهم و دهم

۱. عباس رجبی-24 Points
۲. محمد مهدی بارونیان-24 Points
۳. امیر علی توکلی کاخکی-24 Points
۴. حامد ترحمی-24 Points
۵. حنانه علی پور-24 Points

نفرات برتر پایه‌های یازدهم و پیش‌دانشگاهی

۱. زهرا تقی پور-15 Points
۲. ابوالفضل غلامعلی زاده-15 Points
۳. امیرکریمی تکلو-15 Points
۴. سید محمد میرحسینی-15 Points
۵. سید علی میرحسینی-15 Points