پیش‌ثبت‌نام دورۀ آموزشی علوم رایانه، بدون رایانه!

دانش‌آموزان تهرانی می‌توانند برای پیش‌ثبت‌نام انفرادی اقدام کنند تا بعد از رسیدن تعداد دانش‌آموزان به حدنصاب، کلاس تشکیل شود.