مطالب توسط دبیرخانۀ ببراس

ترتیب قد

پنج بچه به نام‌های محمد، مونا، بهار، مهدی و مبینا با طول قد مختلف می‌خواهند با شما بازی کنند. آن ها در یک صف به ترتیب دلخواهشان پشت‌سر‌هم ایستاده‌اند. هر کدام از آن‌ها تعداد افراد بلند قدتر از خودش در جلو و پشت سر را می‌شمارد.

آدم آهنی نقاش

آدم آهنی نقاش می‌تواند در یک لحظه هم حرکت کند و هم نقاشی بکشد. این آدم آهنی دستورهای زیر را می‌فهمد: مربع، مثلث، مستقیم، بچرخ. نحوۀ اجرای هر کدام از دستورها در جدول زیر آمده است:   شما هم می‌توانید چند دستور را پشت‌سرهم به آدم آهنی نقاش بدهید.

رونمایی از سایت جدید

سایت جدید چالش بین‌المللی ببراس رونمایی شد. در این سایت علاوه بر آشنایی با چالش ببراس و تاریخچه و نحوۀ برگزاری آن، می‌توانید مطالب مفید علمی دربارۀ علوم رایانه وتفکر رایانشی را مطالعه کنید، از آخرین اخبار چالش ببراس با خبر شوید و در مینی‌مسابقه‌های ببراس شرکت کنید.