ساختار برگزاری چالش ببراس

 • مرحلۀ اول: چالش مقدماتی ببراس (آنلاین)
 • مرحلۀ دوم: چالش پیشرفتۀ ببراس (آنلاین)

گروه‌های هدف

 • گروه اول: دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی
 • گروه دوم: دانش‌آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی
 • گروه سوم: دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی
 • گروه چهارم: پایه‌های هفتم و هشتم متوسطه
 • گروه پنجم: پایه‌های نهم و دهم متوسطه
 • گروه ششم: پایه‌های یازدهم و دوازدهم متوسطه

مرحلۀ اول: چالش مقدماتی ببراس

زمستان ۱۴۰۰

 • شرایط ثبت‌نام

  • واجدین شرایط: همۀ داوطلبان در گروه‌های هدف می‌توانند در این مرحله شرکت کنند.
  • زمان ثبت‌نام آنلاین: ۸ آبان تا ۳۰ بهمن ۱۴۰۰
  • درگاه ثبت‌نام: mabna.school که از طریق تارنمای bebras.ir در دسترس است.
  • شیوۀ ثبت‌نام: انفرادی و گروهی به‌وسیلۀ مدارس و مراکز آموزشی (پژوهش‌سراهای دانش‌‌آموزی، خانه‌های ریاضیات، آموزشگاه‌های علمی و…)
  • هزینۀ ثبت‌نام: ۵۰۰۰۰ تومان به ازای هر داوطلب که از طریق درگاه پرداخت آنلاین در سامانۀ ثبت‌نام قابل پرداخت است.
   با خرید بستۀ جشنوارۀ ریاضیات کانگورو به همراه چالش ببراس با تخفیف ویژه در این مرحله ثبت‌نام می‌شوید.

 • شرایط برگزاری

  • زمان‌بندی برگزاری: ۱۴ تا ۱۹ اسفندماه
  • مدت برگزاری: هر شرکت‌کننده بر اساس گروه خود در هر زمان از روزهای تعیین شده می‌تواند به سامانۀ مسابقه وارد شود و در مدت ۱۲۰ دقیقه به ۱۵ معمای ببراس پاسخ دهد.
  • محل برگزاری: این مرحله از چالش ببراس به‌صورت آزاد برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند از مدرسه، منزل یا هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، در این مرحله شرکت کنند.
  • نیازمندی‌های سخت‌افزاری: رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند متصل به اینترنت
  • پیش‌نیازهای آموزشی: شرکت در این مرحله بدون نیاز به دانش قبلی علوم رایانه امکان‌پذیر است. با این حال، استفاده از منابع آموزشی برای آشنایی با معماهای ببراس توصیه می‌شود.
  • اعلام نتایج:
  • امتیازات: تعدادی از شرکت‌کنندگان که بالاترین امتیاز را دریافت کرده‌اند، به مرحلۀ دوم راه پیدا خواهند کرد.

مرحلۀ دوم: چالش پیشرفتۀ ببراس

بهار ۱۴۰۱

 • واجدین شرایط: تعداد معینی از دانش‌آموزان برتر هر پایه در مرحلۀ اول به مرحلۀ دوم راه می‌یابند.
 • مدت برگزاری: هر شرکت‌کننده باید در مدت ۱۲۰ دقیقه به ۱۵ معمای ببراس پاسخ دهد.
 • زمان برگزاری: مرحلۀ دوم چالش ببراس بهار ۱۴۰۱ به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. روز و ساعت دقیق برگزاری مرحلۀ دوم از طریق سامانۀ مبنا به هر شرکت‌کنندۀ واجد شرایط اعلام خواهد شد.
 • محل برگزاری: این مرحله از چالش ببراس به‌صورت آزاد برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند از مدرسه، منزل یا هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، در این مرحله شرکت کنند.
 • سطح دشواری: پیشرفته
 • پیشنیازهای آموزشی: استفاده از منابع آموزشی معرفی شده‌ برای شرکت در این مرحله توصیه می‌شود.
 • اعلام نتایج: تابستان ۱۴۰۱
 • امتیازات: به همۀ شرکت‌کنندگان در مرحلۀ دوم گواهی حضور الکترونیکی اعطا می‌شود.