ساختار برگزاری چالش ببراس

 • مرحلۀ اول: چالش مقدماتی ببراس (آنلاین)
 • مرحلۀ دوم: چالش پیشرفتۀ ببراس (آنلاین)

گروه‌های هدف

 • گروه اول: دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم ابتدایی
 • گروه دوم: دانش‌آموزان پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی
 • گروه سوم: دانش‌آموزان پایه‌های پنجم و ششم ابتدایی
 • گروه چهارم: پایه‌های هفتم و هشتم متوسطه
 • گروه پنجم: پایه‌های نهم و دهم متوسطه
 • گروه ششم: پایه‌های یازدهم و دوازدهم متوسطه


مرحلۀ اول: چالش مقدماتی ببراس

زمستان ۱۳۹۹

 • شرایط ثبت‌نام

  • واجدین شرایط: همۀ داوطلبان در گروه‌های هدف می‌توانند در این مرحله شرکت کنند.
  • زمان ثبت‌نام آنلاین: ۲۴ آبان تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
  • درگاه ثبت‌نام: mabna.fatemi.ir که از طریق تارنمای bebras.ir در دسترس است.
  • شیوۀ ثبت‌نام: انفرادی و گروهی به‌وسیلۀ مدارس و مراکز آموزشی (پژوهش‌سراهای دانش‌‌آموزی، خانه‌های ریاضیات، آموزشگاه‌های علمی و…)
  • هزینۀ ثبت‌نام: ۱۴۰۰۰ تومان به ازای هر داوطلب که از طریق درگاه پرداخت آنلاین در سامانۀ ثبت‌نام قابل پرداخت است.
   با خرید بستۀ جشنوارۀ ریاضیات کانگورو به رایگان در این مرحله ثبت‌نام می‌شوید.
 • شرایط برگزاری

  • زمان‌بندی برگزاری: ۱۷ تا ۲۲ اسفندماه
  • مدت برگزاری: هر شرکت‌کننده بر اساس گروه خود در هر زمان از روزهای تعیین شده می‌تواند به سامانۀ مسابقه وارد شود و در مدت ۱۲۰ دقیقه به ۱۵ معمای ببراس پاسخ دهد.
  • محل برگزاری: این مرحله از چالش ببراس به‌صورت آزاد برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند از مدرسه، منزل یا هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، در این مرحله شرکت کنند.
  • نیازمندی‌های سخت‌افزاری: رایانه، تبلت یا گوشی هوشمند متصل به اینترنت
  • پیش‌نیازهای آموزشی: شرکت در این مرحله بدون نیاز به دانش قبلی علوم رایانه امکان‌پذیر است. با این حال، استفاده از منابع آموزشی برای آشنایی با معماهای ببراس توصیه می‌شود.
  • اعلام نتایج:
  • امتیازات: به همۀ شرکت‌کنندگان در این مرحله گواهی حضور الکترونیکی اعطا می‌شود. تعدادی از شرکت‌کنندگان در هر استان که بالاترین امتیاز را دریافت کرده‌اند، به مرحلۀ دوم راه پیدا خواهند کرد.

مرحلۀ دوم: چالش پیشرفتۀ ببراس

بهار ۱۴۰۰

 • واجدین شرایط: از هر استان تعداد معینی از دانش‌آموزان برتر هر گروه در مرحلۀ اول به مرحلۀ دوم راه می‌یابند.
 • مدت برگزاری: هر شرکت‌کننده باید در مدت ۱۲۰ دقیقه به ۱۵ معمای ببراس پاسخ دهد.
 • زمان برگزاری: مرحلۀ دوم چالش ببراس بهار ۱۳۹۹ به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود. روز و ساعت دقیق برگزاری مرحلۀ دوم از طریق سامانۀ مبنا به هر شرکت‌کنندۀ واجد شرایط اعلام خواهد شد.
 • محل برگزاری: این مرحله از چالش ببراس به‌صورت آزاد برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند از مدرسه، منزل یا هر مکانی که به اینترنت دسترسی داشته باشند، در این مرحله شرکت کنند.
 • سطح دشواری: پیشرفته
 • پیشنیازهای آموزشی: استفاده از منابع آموزشی معرفی شده‌ برای شرکت در این مرحله توصیه می‌شود.
 • اعلام نتایج:
 • امتیازات: به همۀ شرکت‌کنندگان در مرحلۀ دوم گواهی حضور الکترونیکی اعطا می‌شود.