تفکر رایانشی

تفکر رایانشی، مجموعه‌ای از مهارت‌های شناختی و فرایندهای حل مسئله است که به ما امکان می‌دهد مسئله‌های پیچیده را صورت‌بندی کنیم و راه‌حل‌های ممکن برای آنها را به گونه‌ای ارائه دهیم که یک انسان یا یک ماشین به عنوان عامل پردازش اطلاعات بتواند آن را درک و به طور ثمربخشی اجرا کند.

تفکر رایانشی شامل پنج راهبرد اصلی زیر است:

تجزیه: شکستن یک مسئلۀ پیچیده به چند مسئلۀ کوچک‌تر و ساده‌تر

پیرایش: تمرکز بر جزئیات مهم و نادیده گرفتن اطلاعات غیر ضروری

الگویابی: یافتن الگوهای مشترک در مسئله‌ها

الگوریتم: طراحی و چینش گام‌ به‌ گام راه‌ حل‌های کوچک تا رسیدن به راه‌ حل نهایی

ارزیابی: بازبینی فرآیند حل مسئله و تلاش برای بهبود راه‌ حل

1
2
3
4
5
1

تجزیه، شکستن مسئله‌ها یا سیستم‌های پیچیده به بخش‌های کوچک‌تری است که ساده‌تر و قابل کنترل‌تر باشند. با استفاده از تجزیه، تلاش برای درک اینکه یک سیستم پیچیده چطور کار می‌کند، آسان‌تر است.

2

پیرایش به معنی نادیده گرفتن ویژگی‌ها و جزئیات غیر ضروری به منظور تمرکز بر ویژگی‌های ضروری است. به کمک پیرایش می‌توانیم ایده روشنی را از مسئله‌ای که می‌خواهیم حل کنیم ارائه دهیم.

3

وقتی یک مسئلۀ پیچیده را تجزیه می‌کنیم، غالباً الگوهایی بین مسئله‌های کوچک‌تر می‌یابیم. پیدا کردن الگوها و ویژگی‌های مشترک در مسئله‌ها کمک می‌کند که مسائل پیچیده را با کارآمدی بیشتری حل کنیم.

4

الگوریتم یک طرح شامل دستورالعملِ گام به گامِ حل مسئله است. مثلاً اگر می‌توانید بند کفشتان را ببندید، یک فنجان قهوه درست کنید، لباستان را بپوشید یا غذا بپزید، پس حتماً بلدید چگونه یک الگوریتم را دنبال کنید.

برای حل یک مسئله باید برنامه‌ریزی کنید تا مطمئن شوید که همه چیز درست انجام شده است. با استفاده از تفکر رایانشی و تجزیه می‌توانیم مسئله را به بخش‌های کوچک‌تر بشکنیم و سپس برنامه‌ریزی کنیم که چگونه هر بخش را به ترتیب مناسب در کنار هم قرار دهیم تا مسئله را حل کنیم. این ترتیب به‌وسیله الگوریتم نشان داده می‌شود. یک الگوریتم باید واضح باشد یعنی شامل نقطه شروع، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های روشن و نقطه پایان باشد.

5

زمانی که یک راه حل با استفاده از تفکر رایانشی طراحی شد، مهم است که مطمئن شویم این راه حل برای آن منظوری که داشتیم مناسب است.

ارزیابی فرایندی است که به ما اجازه می‌دهد که اطمینان بیابیم راه حلمان به خوبی کاری را که برای آن طراحی شده است انجام می‌دهد و به ما امکان می‌دهد فکر کنیم که چگونه می‌توانیم راه حلمان را بهبود دهیم.