,

اسامی منتخبین نوزدهمین دورۀ چالش بین‌المللی ببراس ۲۰۲۱ اعلام شد.

با تشکر از مشارکت بسیار گستردۀ مدارس، اولیا و دانش‌آموزان در نوزدهمین دورۀ چالش بین‌المللی ببراس ۲۰۲۱، اسامی نفرات منتخب اعلام گردید.

توجه داشته باشید شرط لازم برای انتخاب، فقط امتیاز دانش‌آموز در کارنامه نیست بلکه مجموع امتیاز کسب شده در لیگ‌های مینی ببراس و امتیاز مرحله اول این دوره نیز در این انتخاب تاثیرگذار بوده است. لازم به ذکر است امتیاز کسب شده درمرحله اصلی این چالش نسبت به سایر موارد از ضریب بالاتری برخوردار بوده است.

ضمن عرض تبریک به برگزیدگان، برای همه شرکت‌­کنندگان در این چالش، آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

هماهنگی‌های لازم جهت ارسال جوایز منتخبین به زودی انجام خواهد شد.

  • مقطع ابتدایی:
  • مقطع متوسطه: