تماس با دبیرخانه

راه‌های ارتباطی

نشانی
تهران، میدان دکتر فاطمی، ابتدای خیابان جویبار، خیابان میرهادی شرقی، شمارۀ ۱۴، مؤسسۀ فرهنگی فاطمی، واحد ۴

ایمیل
bebrasir@gmail.com

تلفن
۰۲۱۸۸۹۴۵۵۴۵